Termes i condicions

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

1.1. Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.bellesartsimanualitatsangels.com

1.2. Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 769 43 61, o enviant un correu electrònic a www.info@bellesartsimanualitatsangels.com

1.3. En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, informem; Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga en línia www.bellesartsimanualitatsangels.com en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.bellesartsimanualitatsangels.com.

1.4. En utilitzar el lloc web www.bellesartsimanualitatsangels.com. i/o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privadesa, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privadesa, no faci cap comanda.

1.5. L’adquisició de qualsevol dels productes a través de la Botiga suposa l’acceptació prèvia i íntegra, sense reserves de cap classe, de les presents Condicions Generals de la Contractació, així com de les condicions particulars que, si escau, regulin l’adquisició.

1.6. En cas de discrepància entre les presents condicions generals de contractació i les condicions particulars que, si escau, regulin l’adquisició, prevaldran aquestes últimes.

1.7. La plana web www.bellesartsimanualitatsangels.com informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de productes a través de la Botiga són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de la Contractació, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que el Client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per adquirir els productes oferts al Portal.

1.8. El lloc web www.bellesartsimanualitatsangels.com. té per objecte la venda de productes i serveis pel coneixement i la capacitat de gaudir de l’art i les disciplines artístiques a infants, joves i adults. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, en idioma català.

1.9. Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

2. COMANDES

2.1. El fet de realitzar una comanda a www.bellesartsimanualitatsangels.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda i les condicions particulars, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

2.2. El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.bellesartsimanualitatsangels.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, amb aquest consentiment s’inclou el fet de poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari. Per a la contractació dels productes oferts a través del Portal dels clients han de ser majors de divuit (18) anys i, amb caràcter previ, donar-se d’alta com a Usuaris registrats comunicar les següents dades de caràcter personal: nom; cognoms; adreça física; número de mòbil; número de telèfon; data de naixement; adreça de correu electrònic (email); i contrasenya.

2.3. Fer una comanda a través de www.bellesartsimanualitatsangels.com. garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes al lloc web www.bellesartsimanualitatsangels.com.

3. LLIURAMENT DE PRODUCTES

3.1. El client recollirá els productes a l’establiment comercial.

3.2. La web www.bellesartsimanualitatangels.com es compromet a lliurar els productes en perfecte estat al client.

3.3. El període de lliurament dels articles s’indica a la fitxa detall de cada un d’ells.

4. PAGAMENT

4.1. La web www.bellesartsimanualitatsangels.com ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta o PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

4.2. En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

4.3. La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer el pagament amb targeta.

4.4. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

4.5. Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

4.6. La web www.bellesartsimanualitatsangels.com es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.bellesartsimanualitatsangels.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de www.bellesartsimanualitatsangels.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

5. PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

5.1. Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a què el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats,  i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.
5.2. En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica de la web www.bellesartsimanualitatsangels.com .
5.3. La web www.bellesartsimanualitatsangels.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a www.bellesartsimanualitatsangels.com , però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

6. INFORMACIÓ I CONSULTES

6.1. Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol mena d’incidència o reclamació referent a la compra en línia, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica de la web www.bellesartsimanualitatsangels.com, al mail info@bellesartsimanualitatsangels.com o accedint a l’espai propi del client a El meu compte.

6.2. A l’espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del mateix usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic a la web www.bellesartsimanualitatsangels.com..

6.3. La formalització de la compra es realitzarà en l’idioma de la pàgina.

7. DEVOLUCIONS

7.1. Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció d’aquest, prèvia comunicació amb la web www.bellesartsimanualitatsangels.com per mitjà del seu correu electrònic, amb devolució a l’establiment del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que la web www.bellesartsimanualitatsangels.com procedirà al reintegrament de l’import total de la compra. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest no fos el cas, el producte tindria una depreciació.

7.2. També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions segons en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

7.3. Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.bellesartsimanualitatsangels.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

8. RESPONSABILITAT

8.1. La web www.bellesartsimanualitatsangels.com. no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

8.2. El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. La web www.bellesartsimanualitatsangels.com no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per la web www.bellesartsimanualitatsangels.com. o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

8.3. La web www.bellesartsimanualitatsangels.com. no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

8.4. El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

8.5. En cas de litigi, el client ha dirigir-se, en primer lloc, a la web www.bellesartsimanualitatsangels.com per arribar a una resolució amistosa.

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

9.1. El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent-hi sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la web www.bellesartsimanualitatsangels.com, als quals pugui accedir són propietat exclusiva de la web www.bellesartsimanualitatsangels.com.

9.2. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de la web www.bellesartsimanualitatsangels.com.

10. LLEI APLICABLE

10.1. Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i www.bellesartsimanualitatsangels.com, les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.