Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), t’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web www.bellesartsimanualitatsangels.com. Identitat i dades de contacte del responsable: Àngels Guilana i Moret, NIF 38098006 R, adreça postal: Amadeu 38, 08370 de Barcelona, telèfon: 93 769 43 61, adreça de correu electrònic: info@bellesartsimanualitatsangels.com

Finalitats del tractament

Des de www.bellesartsimanualitatsangels.com podem tractar les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:
Per l’execució del contracte de compravenda: 1. Tramitar les comandes i l’entrega de les compres realitzades a la botiga en línia del nostre web, així com la facturació i el cobrament dels productes i serveis. 2. Gestionar el procés de registre com a usuari, accedir al portal personal d’usuari. 3. Participar en les promocions, sorteigs i esdeveniments organitzats per www.bellesartsimanualitatsangels.com. I modificacions en el servei.
Per a informació i coneixement dels usuaris, amb el consentiment previ sol·licitat i que pot ser revocat. Gestionar les altes i l’enviament a l’usuari d’informació d’utilitat o interès relativa a articles, esdeveniments i publicacions, publicitat i informació comercial, per diferents mitjans, sobre la web, les seves activitats, concursos, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa.
Per al millor servei i oferta de productes, oferta d’altres productes, així com per la seva fidelització l’usuari acceptarà la instal·lació de galetes. En aquest cas el client, usuari es pot oposar-se al seu ús. Quan l’usuari accepti la instal·lació de les galetes, pròpies i de tercers al seu equip mitjançant la navegació en aquesta web, s’utilitzarà la informació proporcionada per aquestes per a l’elaboració de perfils i l’ús del web sobre la base de la navegació i l’historial de les compres de l’usuari, per tal d’oferir-li continguts, productes i serveis d’una forma més personalitzada. No obstant això, en cap moment serà objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre l’usuari i la seva persona. I en general, dur a terme totes les actuacions necessàries per poder donar resposta als diferents tràmits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin.

Per donar resposta a les sol·licituds d’informació, i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte, i el seu consentiment exprés, en els formularis de recollida de dades. En cas contrari, no podem garantir-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “baixa” al correu de la web www.bellesartsimanualitatsangels.com.

L’usuari garanteix i respondrà del fet que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades per als fins assenyalats.

www.bellesartsimanualitatsangels.com es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret.

Les dades que vostè ens subministri les guardarem mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran en cap cas a tercers exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal.
Per garantir la seguretat i confidencialitat de les teves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a www.bellesartsimanualitatsangels.com especificant “Drets RGPD”

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.